08.12.2011 09:21

ICE MELT nejúčinnější prostředek pro rozpouštění námrazy

ICE MELT je 100% čistý, chlorid vápenatý - jako jeden z mála, ne-li jediný na trhu, neobsahuje vázanou vodu (nejedná se o hydrát), ani příměsy (nejčastěji chloridy), písek, prach, špínu.  Řada běžně nabízených rozmrazovačů na bázi chloridu vápenatého dosahuje čistoty jen 40 - 60%.

Výhody použití ICE MELTu (chloridu vápenatého) pro posyp jsou všeobecně známé :

  • je 10x účinnější než sůl: 1 kg ICE MELTu stačí na ošetření cca 7 až 10 m2 plochy.
  • účinkuje 8x rychleji. Při rozpouštění ledu či námrazy chloridem vápenatým se teplo uvolňuje - jedná se o exotermickou chemickou reakci. Sůl při rozpouštění námrazy naopak teplo spotřebuje, proto je tento proces výrazně pomalejší (reakce je endotermická).
  • ICE MELT působí preventivně - posyp před avizovanou námrazou garantuje, že ošetřená plocha nebude klouzat (majitelé nemovitostí se mohou preventivně chránit před riziky žádostí o odškodnění následků úrazů vzniklých uklouznutím na ledu)
  • ICE MELT působí dlouhodobě - jednou rozpuštění led nebo námraza po několik dní (3 i více) znovu nezmrzne, a to ani tehdy, když teploty opakovaně klesnou výrazně pod 0°C. Každodenní posyp ICE MELTem je tedy zbytečný. Rovněž je zbytečné používat štěrk. Zde dochází k dalším výrazným úsporám v porovnání s kuchyňskou solí.
  • ICE MELT je plně účinný do -30°C, znovu tuhne při -50°C. Sůl je účinná jen do -5 až -8°C, účinnost rapidne klesá do cca -20°C, při kterých tuhne.

100% čistota ICE MELTu znamená jednak nižší spotřebu, ale také

  • menší výdaje na úklid veřejných prostor jak uvnitř, tak vně (zejména ze začátku jara, kdy prach a štěrk na chodnících a silnicích trápí každého obvatele zejména velkoměst)
  • menší investice do oprav majetku - ICE MELT nepoškozuje spáry v dlaždicích
  • štrnost k životnímu prostředí - menší zasolení zelených ploch
  • šetrnost vůči karoseriím vozidel

DOSTUPNÁ BALENÍ :

14 litrové vědro
25 kg pytel
1000 kg big-bag

—————

Zpět


Kontakt

DOVOZ A DISTRIBUCE : ORAPI Distribution Office Prague - zastoupení ORAPI pro Českou republiku a Slovensko

Naskové 1a
150 00 Praha 5


info-linky :
+420 608 808 428